HỌC TẬP SÁNG TẠO - RÈN LUYỆN CHĂM NGOAN - VUI CHƠI LÀNH MẠNH

Category: Giới Thiệu

0

Ban Giám Hiệu

      BAN GIÁM HIỆU: Từ năm học 1995-1998 1.Hiệu trưởng: Phan Chí Cường Phó Hiệu trưởng chuyên môn: Phạm Văn Đức Từ năm học 1998-2001 1.Hiệu trưởng: Phạm Văn Đức Phó Hiệu trưởng

0

Giới Thiệu Về Trường

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CHÍ THANH VÀ TIỂU SỬ ÔNG NGUYỄN CHÍ THANH   1/ Sơ lược lịch sử trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh Trường Tiểu học Nguyễn Chí