HỌC TẬP SÁNG TẠO - RÈN LUYỆN CHĂM NGOAN - VUI CHƠI LÀNH MẠNH

Category: Tin tức

0

Mời bạn về thăm!

MỜI BẠN VỀ THĂM Mời bạn về trường tôi Ngôi trường mang tên tuổi Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Những hàng cây xanh xanh Nghiêng bóng tròn rợp mát Líu lo chim hót chào.